Serverdrift – vad är det och varför är det avgörande?

Vi börjar med att kort berätta om vad är en server är. Det kan vara ett huvudsystem eller en del av ett huvudsystem till vilket man ansluter klienter för att komma åt sina funktioner i sin IT-miljö. En server kan också uppfylla en viktig funktion för IT-miljön till exempel en databas.

Och vad är då serverdrift? Det är processen där vi underhåller, konfigurerar och optimerar servrar för att se till att de fungerar effektivt och ändamålsenligt för er verksamhet. Det omfattar olika uppgifter som programuppdateringar, säkerhetspatchar, prestanda – och säkerhetsövervakning och säkerhetskopiering.

Några vanliga uppgifter som ingår i driften:

  • Övervakning av serverns funktioner och prestanda. Vi kan till exempel övervaka de flesta funktionerna i applikationerna.
  • Säkerhetshantering: Vi säkrar servrarna mot obehörig åtkomst, virus och andra säkerhetshot. Detta innebär att vi installerar säkerhetspatchar, övervakar säkerhetsloggar och konfigurerar brandväggar samt andra säkerhetsåtgärder.
  • Vi övervakar serverprestandan för att identifiera potentiella flaskhalsar eller problem som kan påverka. Detta omfattar övervakning av CPU-användning, diskanvändning, nätverkstrafik och andra prestandaindikatorer.
  • Hantering av säkerhetskopior. Vi säkerhetskopierar regelbundet för att skydda mot dataförluster. Detta innebär att vi konfigurerar säkerhetskopieringsscheman, övervakar säkerhetskopieringsloggar och verifierar säkerhetskopieringens integritet. Detta är en separat tjänst då säkerhetskopieringens intervall påverkar mängden uppbackad data.
  • Katastrofplan. I händelse av en katastrof, till exempel hårdvarufel, naturkatastrof eller ransomware, har vi en återställningsplan för att snabbt återställa serverfunktionaliteten. Återställningsplanen brukar man upprätta i samråd med kund.

En effektiv och tillförlitlig serverdrift är en stabil grund för ert företags dagliga arbete. Ni slipper fundera och oroa er över IT-miljöns funktion. Investera i en stabil och serverdrift för er verksamhet idag!