Varför blir det allt vanligare med outsourcing?

Att outsourca IT-tjänster innebär att ni anlitar ett externt företag för att ta hand om företagets IT-funktioner. Förvaltning och ansvar överlåts alltså till IT-företaget. Låter det inte tryggt och bra? Många företag tycker det. Outsourcing av IT-tjänster blir allt populärare av flera skäl, och här är några av dem:

 • Ni gör kostnadsbesparingar
  Det är mer kostnadseffektivt att outsourca IT-tjänster än att anställa och underhålla ett internt IT-team. Outsourcing kan hjälpa ditt företag att spara pengar på löner, förmåner, utbildning och andra kostnader som är förknippade med att upprätthålla ett internt IT-team.
 • Ni får tillgång till specialiserad expertis
  Outsourcing av IT-tjänster ger er tillgång till specialiserad expertis som kanske inte finns tillgänglig internt. Vi har ett team av experter med en rad olika färdigheter och erfarenheter, vilket gör att ni alltid får tillgång till rätt expertis vid rätt tillfälle.
 • Skalbarhet
  Ni kan snabbt och enkelt skala er IT-infrastruktur för att möta förändrade affärsbehov. Vi hjälper er att snabbt införa ny teknik, utöka er IT-funktionalitet och anpassa er infrastruktur efter de nya behoven.
 • Ni kan fokusera på er kärnverksamhet
  Med outsourcing av era IT-tjänster ger det er möjlighet att fokusera på er kärnverksamhet i stället för att lägga tid och resurser på att hantera er IT-miljö. Det hjälper er öka er produktivitet, effektivitet och lönsamhet!
 • Minska riskerna
  Minska risken för problem som cybersäkerhetshot, dataintrång och systemfel. Med den omfattande erfarenhet och expertis som er outsourcade IT-avdelning har när det gäller att hantera dessa risker och hjälper er att minimera er exponering för dem.

Vid outsourcing tilldelar vi varje kund en primär teknisk resurs från vårt driftteam och en säljteknisk resurs från vår marknadsavdelning. Utöver det finns all dokumentation om kundens IT-miljö tillgänglig för berörda resurser. Anlitar du oss blir du vår partner! Vi tar hand om er och er IT-miljö.

Vill ni spara pengar och alltid känner er trygga med er IT-miljö?