fbpx
Växel 08-19 77 99 Servicedesk 08-556 768 90 Kundportal Logga in

Det här är vår

Miljöpolicy

Miljöpolicy
  • Datareal AB skall i sina kunduppdrag verka för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Uppdragen utförs utifrån kunduppdrag och baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.
  • I det dagliga arbetet använder vi metoder och kunskap för att minimera miljöbelastningen.
  • Datareal AB uppfyller lagkrav och ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer och samarbetspartners.
  • Vid val av material och utrustning beaktar vi miljöaspekter.
  • Vi källsorterar avfall.
  • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underkonsulter.
  • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.